Biologická ochrana chovov

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

vzhľadom na vzniknutú situáciu vo výskyte vtáčej chrípky na území Slovenskej republiky Vám Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta v prílohe zasiela odporúčania pre chovateľov hydiny, ktoré treba prijať a dodržiavať za účelom zvýšenia biologickej ochrany v chovoch hydiny.

A tartalom készítése folyamatban van.

Közzétett 8. február 2023.
Módosítás nélkül .