Zber konárov v obci

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Vážení občania, týmto Vám oznamujeme, že pracovníci obce budú zbierať konáre v obci dňa 22. marca 2022, v utorok. Prosíme občanov, aby posekali konáre na metrové kusy, zviazali ich a vyložili pred bránu.

Ezúton értesítjük önöket, hogy községünk munkásai 2022 március 22-én, kedden fogják gyűjteni a gallyakat, ágakat. Kérünk mindenkit, hogy méteres darabokra vágják össze, kössék össze és tegyék ki a kapuk elé.

A tartalom készítése folyamatban van.

Közzétett 18. március 2022.
Módosítás nélkül .