Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Vozokany.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č.7 k zmluve č. 693/2012 o združených službách dodávky elektriny

V-Elektra Slovakia

2.2.2023

Začiatok účinnosti 31.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vozokany

Objednávateľ - Sídlo Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Objednávateľ - IČO 00306321

Dodávateľ V-Elektra Slovakia, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Moyzesova 17, 036 01 Martin

Dodávateľ - IČO 36421693

Prílohy

Zmluva o nájme pozemku

ID: 38/2346/23 – SLOWEB s.r.o.

1 000,00 €

30.1.2023

Začiatok účinnosti 30.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.1.2023

Suma s DPH 1 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vozokany

Objednávateľ - Sídlo Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Objednávateľ - IČO 00306321

Dodávateľ SLOWEB s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Dodávateľ - IČO 52921743

Prílohy

ID: 27/23/35/23 – Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda

16.1.2023

Začiatok účinnosti 16.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vozokany

Objednávateľ - Sídlo Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Objednávateľ - IČO 00306321

Dodávateľ Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Hidaskürt 210

Dodávateľ - Sídlo , Mostová

Dodávateľ - IČO 37840576

Prílohy

Mandátna zmluva č. 03/2023

ID: 12023 – Agnesa Búsová

2.1.2023

Začiatok účinnosti 2.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vozokany

Objednávateľ - Sídlo Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Objednávateľ - IČO 00306321

Dodávateľ Agnesa Búsová

Dodávateľ - Sídlo , 925 04 Tomášikovo

Dodávateľ - IČO 48160407

Prílohy

Mandátna zmluva

ID: 546/22 – Advokátska kancelária JUDr. Peter Peružek

2 160,00 €

16.12.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.12.2022

Suma s DPH 2 160,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vozokany

Objednávateľ - Sídlo Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Objednávateľ - IČO 00306321

Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Peružek, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 20, 920 01 Hlohovec

Dodávateľ - IČO 47256371

Prílohy

Mandátna zmluva dodatok č. 1/2022

ID: 2022/525 – Advokátska kancelária JUDr. Peter Peružek

8.12.2022

Začiatok účinnosti 8.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vozokany

Objednávateľ - Sídlo Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Objednávateľ - IČO 00306321

Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Peružek, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 20, 920 01 Hlohovec

Dodávateľ - IČO 47256371

Prílohy

Zmluva o nájme

ID: 464/2022 – Astra Nova s. r. o.

1,00 €

7.11.2022

Začiatok účinnosti 7.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vozokany

Objednávateľ - Sídlo Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Objednávateľ - IČO 00306321

Dodávateľ Astra Nova s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Ulica Mikovíniho 9548/19, 917 02 Trnava

Dodávateľ - IČO 54947723

Prílohy

Dodatok k licenčnej zmluve

ID: 465/2022 – 3W Slovakia

186,60 €

20.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 186,60 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vozokany

Objednávateľ - Sídlo Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Objednávateľ - IČO 00306321

Dodávateľ 3W Slovakia, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Melčice 589, 913 05 Melčice-Lieskové

Dodávateľ - IČO 36746045

Prílohy

Zmluva o poskytnutí FP č. 22-120-00989

ID: 467/22 – Fond na podporu kultúry národnostných menšín

1 000,00 €

26.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 1 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vozokany

Objednávateľ - Sídlo Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Objednávateľ - IČO 00306321

Dodávateľ Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Dodávateľ - Sídlo Cukrová 14, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 51049775

Prílohy

Zmluva č. 30-N-D/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti

ID: 376/2022 – Obec Vozokany

2 800,00 €

8.9.2022

Začiatok účinnosti 8.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 2 800,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Trnavský samosprávny kraj

Objednávateľ - Sídlo Starohájska ulica 10, 917 01 Trnava

Objednávateľ - IČO 37836901

Dodávateľ Obec Vozokany

Dodávateľ - Sídlo Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Dodávateľ - IČO 00306321

Prílohy

Zmluva o poskytovaní odborných služieb

ID: 2022 – pay charge s.r.o.

31.8.2022

Začiatok účinnosti 31.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vozokany

Objednávateľ - Sídlo Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Objednávateľ - IČO 00306321

Dodávateľ pay charge s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom

Dodávateľ - IČO 51900921

Prílohy

ID: 2022/232 – .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.

2.8.2022

Začiatok účinnosti 2.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vozokany

Objednávateľ - Sídlo Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Objednávateľ - IČO 00306321

Dodávateľ .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Bratislavská 18, 900 51 Zohor

Dodávateľ - IČO 31318762

Prílohy