Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Vozokany.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o grantovom účte

Prima Banka

15.6.2022

Začiatok účinnosti 15.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vozokany

Objednávateľ - Sídlo Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Objednávateľ - IČO 00306321

Dodávateľ Prima Banka

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Zmluva o termínovanom úvere

ID: 60/012/22 – Prima Banka

85 000,00 €

14.6.2022

Začiatok účinnosti 14.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 85 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vozokany

Objednávateľ - Sídlo Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Objednávateľ - IČO 00306321

Dodávateľ Prima Banka

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy

ID: 60/013/22 – Prima Banka

41 432,89 €

14.6.2022

Začiatok účinnosti 14.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 41 432,89 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vozokany

Objednávateľ - Sídlo Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Objednávateľ - IČO 00306321

Dodávateľ Prima Banka

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Kúpna zmluva VOZ 235/2022/229/2022

ID: 229/2022 – Zoltán Nagy

1,00 €

9.6.2022

Začiatok účinnosti 8.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vozokany

Objednávateľ - Sídlo Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Objednávateľ - IČO 00306321

Dodávateľ Zoltán Nagy

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpna zmluva č. VOZ-226/2022/223/2022

ID: 223/2022 – Nora Petrovič

1,00 €

9.6.2022

Začiatok účinnosti 3.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vozokany

Objednávateľ - Sídlo Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Objednávateľ - IČO 00306321

Dodávateľ Nora Petrovič

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

ID: 194/2022 – ZSE Energia a.s.

6.5.2022

Začiatok účinnosti 6.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vozokany

Objednávateľ - Sídlo Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Objednávateľ - IČO 00306321

Dodávateľ ZSE Energia a.s.

Dodávateľ - Sídlo Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36677281

Prílohy

Zmluva č. 3220090

ID: 188/2022 – Dobrovoľná požiarna ochrana SR

3 000,00 €

3.5.2022

Začiatok účinnosti 3.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.5.2022

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vozokany

Objednávateľ - Sídlo Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Objednávateľ - IČO 00306321

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00177474

Prílohy

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

ID: 103/22/101/22 – Západoslovenská distribučná a.s.

29.4.2022

Začiatok účinnosti 4.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vozokany

Objednávateľ - Sídlo Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Objednávateľ - IČO 00306321

Dodávateľ Západoslovenská distribučná a.s.

Dodávateľ - Sídlo Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36361518

Prílohy

Zmluva o prevode doménového mena

ID: 162/160/2022 – Peter Jurík-Lisa

380,00 €

6.4.2022

Začiatok účinnosti 6.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.4.2022

Suma s DPH 380,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Vozokany

Objednávateľ - Sídlo Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Objednávateľ - IČO 00306321

Dodávateľ Peter Jurík-Lisa

Dodávateľ - Sídlo Čierna Voda 390, 925 06 Čierna Voda

Dodávateľ - IČO 41590465

Prílohy

Zmluva o vypracovaní dokumentácie k ochrane osobných údajov a dokumentácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti

ID: 98/2022 – Securion

4.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Vozokany

Objednávateľ - Sídlo Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Objednávateľ - IČO 00306321

Dodávateľ Securion, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica

Dodávateľ - IČO 52146961

Prílohy

Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby a manažéra kybernetickej bezpečnosti

ID: 97/2022 – Securion

4.3.2022

Začiatok účinnosti 4.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Vozokany

Objednávateľ - Sídlo Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Objednávateľ - IČO 00306321

Dodávateľ Securion, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 309, 905 01 Senica

Dodávateľ - IČO 52146961

Prílohy

ID: 96/2022 – ProMinent Slovensko

4.3.2022

Začiatok účinnosti 4.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Vozokany

Objednávateľ - Sídlo Vozokany 57, 925 05 Vozokany

Objednávateľ - IČO 00306321

Dodávateľ ProMinent Slovensko, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Roľnícka 21, 831 07 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31381821

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o dielo