Šport

Ezt a bejegyzést lefordíthatja automatikus fordítással.

Futbalový oddiel Telovýchovnej jednoty Družstevník vo Vozokanoch je jednou z možností pre šport v obci. Obec hradí výdavky na údržbu futbalového ihriska a modernizáciu obliekárne.

A tartalom készítése folyamatban van.

Közzétett 9. október 2021.
Szerkesztett 10. november 2021.