Ugrás a tartalomra

Šport

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Futbalový oddiel Telovýchovnej jednoty Družstevník vo Vozokanoch je jednou z možností pre šport v obci. Obec hradí výdavky na údržbu futbalového ihriska a modernizáciu obliekárne.