Šport

Futbalový oddiel Telovýchovnej jednoty Družstevník vo Vozokanoch je jednou z možností pre šport v obci. Obec hradí výdavky na údržbu futbalového ihriska a modernizáciu obliekárne.

Zverejnené 9. októbra 2021.
Upravené 10. novembra 2021.