LOGO súťaž – Nyilvános versenypályázat

Zverejnené 21. februára 2022.
Bez úpravy .