Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Vo voľbách poslancov Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konali 10. novembra 2018 sa zvolilo 7 poslancov.

Imrich Karácsony

Zástupca starostu obce

Mgr. Bálint Gurabi

Poslanec

Árpád Ivány

Poslanec

Lilla Duba

 Poslankyňa (od 6/2021)

Štefan Huszár 

Poslanec (od 7/2021)

Gabriel Pavlovič

Poslanec

Balázs Hoboth

Poslanec

Ladislav Pavlovič

Poslanec (do 6/2021)

Csaba Hoboth

Poslanec (do 6/2021)

Zverejnené 8. októbra 2021.
Upravené 12. októbra 2021.