Preskočiť na obsah

Kostol

1718

Tunajší barokový rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie bol postavený v roku 1718 ako väčšia kaplnka za podpory vtedajšieho zemepána grófa Ferenca Eszterházyho a zemana Jánosa Urbána. V deň sviatku patrónky kostola sú v obci hody.

1778

Ku kaplnke bola v roku 1778 pristavaná južná loď a murovaná veža, ktorá nahradila pôvodnú drevenú vežu.

1923

V roku 1923 kostol rozšírili bočnou loďou, ktorá má svoj vlastný vstup a miestne obyvateľstvo ju nazýva „malým kostolom“. Z pôvodného klasicistického oltára z roku 1778 sa zachovala baroková olejomalba Navštívenia Panny Márie. Ostatné časti oltára a baroková kazatelnica z roku 1718 boli neuvážene odstránené pri úprave interiéru kostola v roku 1970, čím jeho interiér značne utrpel. V bočnej lodi visí obraz sv. Rodiny z roku 1960 od maliara Lajosa Csermáka, rodáka z obce. Z klasicistického organu sa zachovala malá organová skriňa s manuálom od neznámeho výrobcu. Vo veži sú zavesené dva bronzové zvony: väcší na slávu Boha z roku 1922 a menší s reliéfom Panny Márie z roku 1925. Pod kostolom je dnes už neprístupná krypta, ktorú dal v roku 1718 postaviť János Burián. Sú v nej pochované tri osoby. Jedným z nich je vozokanský kapitán György Ritter, ktorý zomrel v roku 1732.

1960

Na námestí v blízkosti kostola sa nachádza kúria rodiny Kofrányiovcov, postavená v polovici 19. storočia. Od roku 1960 je v budove umiestnená materská škola. V miestnom cintoríne sa nachádza rímskokatolícka kaplnka sv. Jána Nepomuckého, ktorú dal v roku 1925 postaviť Elek Mikus, riaditeľ školy v Tomášikove, ako pamätník obetiam I. svetovej vojny. Na pamätnej tabuli, s menami obetí I. svetovej vojny, je 35 mien a na dodatočne osadenej tabuli II. svetovej vojny 22 mien. Vedľa kaplnky je ústredný kamenný kríž, ktorý je osadený na okrúhlom podstavci. Kríž bol postavený v roku 1789. 

1970

V sedemdesiatich rokoch bol v cintoríne postavený Dom smútku.Na konci obce, smerom na Tomášikovo, sa nachádza prícestná socha sv. Vendelína. Pri moste je prícestná socha sv. Jána Nepomuckého a v parku pred kostolom je socha sv. Floriána. Pred kostolom je súsošie sv. Rodiny a pred reštauráciou Queen je Velký kríž. Na stene obecného úradu je pamätná tabula 25. výročia skončenia II. svetovej vojny v obci ( 25.marec 1945).

2006

V roku 2006 prebehla výmena strechy kostola, odkvapových rúr, maľba fasády a vnútorných priestorov, vyloženie chodníkov zámkovou dlažbou. Táto oprava kostola sa financovala za pomoci Obce Vozokany a zbierky občanov.