Preskočiť na obsah

Výzva č. IROP-CLLD-Q601-511-001

Zverejnené 23.10.2019.

http://www.mas-scv.sk/programove-obdobie-2014-2020/projektove-vyzvy/irop/

konzultácie budú 7. novembra od 15-tej na poschodí OU vo Vozokanoch