Návrh – VZN o daniach a miestnych poplatkoch

Zverejnené
25. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
25. novembra 2022 − 10. decembra 2022
Kategória

Prílohy