Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Zverejnené
11. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 11. februára 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 59/58/2022

Prílohy