Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Zverejnené
3. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
3. februára 2023 − 10. februára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 373/22/366/22

Prílohy