Rozhodnutie zriaďovateľa o obmedzení prevádzky ZŠ s VJM Vozokany

Zverejnené
7. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
7. februára 2022 − 13. februára 2022
Kategória

Prílohy