Preskočiť na obsah

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s VJM Vozokany / Pályazat igazgatói tisztségének betöltésére Alapiskola Vezekény