Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu

Zverejnené 9.10.2021.

Komunálny odpad Plasty
Január
6
14
20
Február
3
11
17
Marec
3
11
17
31
Apríl
8
14
28
Máj
12
13
26
Jún
9
10
23
Júl
7
8
21
August
4
12
18
September
1
9
15
29
Október
13
14
27
November
10
11
24
December
8
9
22

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.