Rozhodnutie zriaďovateľa o obmedzení prevádzky ZŠ s VJM Vozokany

Zverejnené 7. februára 2022.
Bez úpravy .