Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Vozokany.

Výzva č. IROP-CLLD-Q601-511-001

http://www.mas-scv.sk/programove-obdobie-2014-2020/projektove-vyzvy/irop/ konzultácie budú 7. novembra od 15-tej na poschodí OU vo Vozokanoch